پنجشنبه, 23 مرداد 1399

برگزاری بیست و چهارمین کارگاه آموزشی (7 و 8 آذرماه 1397) ویژه مدیران و معاونین مالی و پشتیبانی شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

  • خسارت آبخوان
  • حسابرسی عملیاتی
  • حسابرسی داخلی
  • ماده 32 و 33

بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز،جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق" منابع درآمدی حاصل از این موضوع در بودجه شرکتها قسمت سایر درآمدهای شرکت پیش‌بینی گردیده و هزینه کرد این درآمد در دوبخش پیش بینی گردیده است:
1- در هزینه های جاری شرکت بخش  خدمات قراردادی و سایر هزینه ها بابت اجاره لوازم و ماشین آلات پر کردن چاهها و.....
2- در بخش مصارف سرمایه‌ای بودجه شرکت استفاده از منابع داخلی جهت کمک به طرح تعادل بخشی

در اجرای ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 25 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و پنج شرکت  تابعه، طی دو مرحله مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی گردیده اند.


 مرحله اول و بر اساس مصوبه شماره 147042/ت51518هـ مورخ 1393/12/04 هیئت محترم وزیران، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت های سهامی آب منطقه ای تهران و آذربایجان شرقی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ، مرحله دوم و  بر اساس مصوبه شماره 86231/ت53516هـ مورخ 1395/07/18 هیئت محترم وزیران، شرکت های سهامی آب منطقه ای فارس و هرمزگان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 مورد حسابرسی عملیاتی قرار گرفته اند.

حسابرسی داخلی با شتاب چشمگیری در سطح جهان در حال توسعه است. فارغ از ریشه یابی این موضوع و بررسی پیشینه ی حسابرسی داخلی در جهان و ایران، از ابتدای دهه ی جاری ،حرفه حسابرسی داخلی و انجام حسابرسی مذکور طبق استانداردهای بین المللی مربوط،توجه ویژه ی بسیاری از مدیران بنگاههای اقتصادی و ارگان ها و سازمانهای مقررات گذار را در کشورمان نیز به خود جلب کرده است.
طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی، منتشره توسط انجمن حسابرسان داخلی ،اهداف، اختیارات و مسئولیتهای فعالیت حسابرسی داخلی، منطبق با تعریف حسابرسی داخلی،آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای مربوط، باید در
منشور حسابرسی داخلی به طور رسمی تعریف شود. افزون بر این، رئیس حسابرسی داخلی باید به صورت دور ه ای، منشور حسابرسی داخلی را مرور و جهت تصویب به کمیته حسابرسی و هیأت مدیره ارائه کند.

مطالب سودمند