یکشنبه, 17 فروردین 1399

1397

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
اصلاح آئین نامه اجرائی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها 142898/ت55780 هـ هیات وزیران 1397/10/26
اصلاح آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 20 قانون بودجه سال 1397 509762 هیات وزیران 1397/09/25
عدم شمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای 704/260/ص سازمان امور مالیاتی 1397/05/03
سامانه تدارکات الکترونیکی 53/11367 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی 1397/01/29
نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید 55241/28360 دبیر هیات دولت 1397/03/08
قیمت فروش ماهی وزارت جهاد کشاورزی 1397/03/12
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارسال لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" به مجلس 55577/56035 ریاست جمهوری 1397/05/02
اسناد (اوراق ) تسویه خزانه نوع اول تسویه بدهی ها و مطالبات دولت به/از اشخاص متقاضی مشمول از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول 57/96023 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1397/05/10
مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی 1/87112 دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور 1397/05/01
مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی لزوم صدور سند مالکیت تک برگی 51/109570 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1397/05/28
معافیت مالیات بر ارزش افزوده خسارت دریافتی بابت جبران ضررهای وارده به آبخوان 267/1472/ص سازمان امور مالیاتی 1397/08/14
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 18 30035 سازمان برنامه و بودجه 1397/01/28
آیین نامه اجرائی بند ح تبصره 20 قانون بودجه سال 1397 95308/ت55796هـ ریاست جمهوری 1397/07/21

1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تعرفه صنعت 1396 الحاقیه تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیر زمینی برای مشترکین 96/51205/20/100 وزارت نیرو 1396/12/13
مصوبه سازگاری با کم آبی تصویبنامه هیات وزیران 158969/ت55092هـ ریاست جمهوری 1396/12/12
تعرفه آب شرب تعرفه های آب خام ، حق النظاره برداشت از منابع آب سطحی و زیر زمینی و سایر شرایط 96/21561/20/100 وزارت نیرو 1396/04/03
تعرفه هزینه کارشناسی سال 1396 ماده 8 قانون توزیع عادلانه آب 96/20025/20/100 وزارت نیرو 1396/03/22

1395

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز ، جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق 95/28420/31/100 وزارت نیرو 1395/06/20

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تعرفه صنعت 1394 تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیر زمینی برای مشترکین 94/53134/240 وزارت نیرو 1394/12/17

1388

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
دستور العمل حسابرسی داخلی دستورالعمل استقرار و راه اندازی واحد حسابرسی داخلی ۱۰۰/‏۸۳۱۲۰ دفتر امور مجامع ، بودجه و مدیریت مالی 1388/12/11

1387

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آیین نامه ماده 57 قانون الحاق 1 مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیر زمینی 40218/ت34656ک ریاست جمهوری 1387/03/20

1385

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
تعرفه حق اشتراک آخرین ابلاغیه وزیر در خصوص حق اشتراک 58873/20/100 وزارت نیرو 1385/07/15

1384

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مجلس شورای اسلامی 1384/08/25

1381

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آیین نامه ماده 63 قانون تنظیم واگذاری حق برداشت جدید آب 22660/ت26960هـ ریاست جمهوری 1381/05/29

1380

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجلس شورای اسلامی 1380/12/08

1378

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی 12340.ت17925هـ ریاست جمهوری 1378/02/05

1369

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
آیین نامه اجرایی تثبیت آب بهای زراعی وزارت نیرو 1369/11/30
قانون تثبیت آب بهای زراعی مجلس شورای اسلامی 1369/06/29

1366

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
ماده واحده سال 1366 میزان تعرفه کشاورزی در منطقه سیستان 97/2/3785/100 مجلس شورای اسلامی 1366/10/20

1361

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
قانون توزیع عادلانه آب معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی 1361/12/16

مطالب سودمند