یکشنبه, 17 فروردین 1399

 الف ) راهبری شرکت‌های تابعه

- اتخاذ سیاست‌های کلان مالی و مجمعی

- برگزاری جلسات مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه / عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده

- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت‌های تابعه

- بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش‌های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده

- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت‌ها در موردصلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور

- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه

- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوطه

 

ب) شرکت مدیریت منابع آب ایران

- هماهنگی در برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی / عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده

- هماهنگی در انجام حسابرسی نسبت به صورت های مالی تلفیقی

- حل و فصل مسائل و مشکلات شرکت‌های تابعه

- تهیه و تنظیم بودجه مصوب و اصلاحی بمنظور ارائه به مجمع عمومی

- تهیه گزارش‌های مالی و مدیریتی

- هماهنگی در انجام حسابرسی عملیاتی

- تنظیم دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارائه به مجمع عمومی

 مطالب سودمند