یکشنبه, 17 فروردین 1399

سابقه :

کارگاه‌ های آموزشی با اهدافی همچون بررسی مسائل و مشکلات مالی فراروی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه، بررسی بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات ابلاغی، ارتقاء دانش علمی مدیران مالی در انطباق با آخرین تحولات جهانی حسابداری از سال 1375 به همت دفتر هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی (دفتر مجامع، بودجه و مدیریت مالی( تشکیل گردیده است. در ابتدا، کلیه شرکت‌های تابعه (شامل شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان) ، کلیه شرکت‌های زیرمجموعه (شامل شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت‌های مدیریت تولید و انتقال نیروی برق آبی) ، بهترین اساتید دانشگاهی مدعو و مدیران ارشد دستگاه‌های نظارتی و قانونی در جلسات حضور داشتند ولی در سال‌های اخیر و پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری سهام دولتی در شرکت‌های زیرمجموعه، شرکت های یادشده از فهرست حاضرین در جلسات حذف شدند.

 

جلسات برگزار شده:

از سال 1375 تا مقطع کنونی تعداد 23 کارگاه آموزشی در استان‌های مختلف کشور به شرح ذیل برگزار گردیده است.

 

شرکت میزبان

مکان

تاریخ

شماره کارگاه آموزشی

شرکت مدیریت منابع آب ایران

تهران

5 الی 6 بهمن 1375

اول

شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران و گلستان

ساری (کارگاه سد شهید رجایی)

3 الی 4 تیر 1376

دوم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب

کرمانشاه

1 الی 2 مهر 1376

سوم

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

اهواز

6 الی 8 دی 1376

چهارم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

کرمان

نیمه اول سال 1377

پنجم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان

مشهد

28 الی 30 مهر 1377

ششم

شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

تهران (نیروگاه طرشت)

اردیبهشت  1378

هفتم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان

اصفهان

6 الی 8 آبان 1378

هشتم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر

شیراز

اردیبهشت 1379

نهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

بندرشرفخانه

24 الی 26 آبان 1379

دهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

ارومیه

8 الی 10 خرداد 1380

یازدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

بندرعباس

26 الی 27 دی 1380

دوازدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران

تهران

11 الی 12 تیر 1381

سیزدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد

یزد

18 الی 19 دی 1381

چهاردهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

زیباکنار

نیمه اول سال 1381

پانزدهم

از این مرحله کارگروه‌های آموزشی به مدت پنج سال برگزار نشد و سپس :

شرکت مدیریت منابع آب ایران ایران

تهران

30 بهمن 1387

شانزدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد

یزد

18 الی 19 آذر 1388

هفدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس

شیراز

10 الی 11 خرداد 1389

هیجدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان

زنجان

9 الی 10 خرداد 1390

نوزدهم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه

کرمانشاه

خرداد 1391

بیستم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل

اردبیل

خرداد 1393

بیست و یکم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی

مشهد مقدس

اسفند 1394

بیست و دوم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

کرمان

4 الی 5 آبان 1395

بیست و سوم

بیست و چهارمین  کارگاه آموزشی در نیمه اول آبان سال 1397 برگزار خواهد گردید.مطالب سودمند