یکشنبه, 17 فروردین 1399

بر اساس این بند چ ماده 37  احکام دایمی توسعه" کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک‌درصد(۱%) اعتبارات هزینه‌ای خود به‌استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند."
با توجه به اینکه فرمت بودجه شرکتهای دولتی خاص خود بوده موضوع از سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه عمل این بند استعلام گردیده است

 

 مطالب سودمند