یکشنبه, 17 فروردین 1399

ردیف شرکت زمان برگزاری جلسه
روز تاریخ ساعت
1 شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان شنبه 97/5/13 9
2 شرکت آب منطقه‌ای قزوین 13/30
3 شرکت آب منطقه‌ای همدان یکشنبه 97/5/14 9
4 شرکت آب منطقه‌ای لرستان 13/30
5 شرکت آب منطقه‌ای قم دوشنبه 97/5/15 9
6 شرکت آب منطقه‌ای زنجان 13/30
7 شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی سه شنبه 97/5/16 9
8 شرکت آب منطقه‌ای یزد 13/30
9 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان چهارشنبه 97/5/17 9
10 شرکت آب منطقه‌ای اردبیل 13/30
11 شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی شنبه 97/5/20 9
12 شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه 13/30
13 شرکت آب منطقه‌ای سمنان یکشنبه 97/5/21 9
14 شرکت آب منطقه‌ای البرز 13/30
15 شرکت آب منطقه‌ای مازندران دوشنبه 97/5/22 9
16 شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانغربی 13/30
17 سازمان آب و برق خوزستان سه‌شنبه 97/5/23 9
18 شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد چهارشنبه 97/5/24 9
19 شرکت آب منطقه‌ای گیلان 13/30
20 شرکت آب منطقه‌ای مرکزی شنبه 97/5/27 9
21 شرکت آب منطقه‌ای بوشهر 13/30
22 شرکت آب منطقه‌ای آذربایجانشرقی یکشنبه 97/5/28 9
23 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 13/30
24 شرکت آب منطقه‌ای فارس دوشنبه 97/5/29 9
25 شرکت آب منطقه‌ای ایلام 13/30
26 شرکت آب منطقه‌ای کردستان سه شنبه 97/5/30 9
27 شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری 13/30
28 شرکت آب منطقه‌ای کرمان شنبه 97/6/3 9
29 شرکت آب منطقه‌ای گلستان 13/30
30 شرکت آب منطقه‌ای تهران یکشنبه 97/6/4 9
31 شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی دوشنبه 97/6/5 9
32 شرکت مدیریت منابع آب ایران 13/30
33 شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان سه‌شنبه 97/6/6 9مطالب سودمند