یکشنبه, 17 فروردین 1399

- اهتمام جهت استقرار نظام بهای تمام شده کالاها و خدمات بمنظور تطبیق بودجه و عملکرد

- احصاء فعالیت‌ها ‌و ‌خدمات جدید در چارچوب ‌وظایف‌ و ‌اهداف  مندرج ‌در ‌اساسنامه به‌منظور‌ افزایش درآمدها

- ارائه برنامه و پیش بینی اعتبار لازم بابت فروش اموال مازاد

- توجه به امر تعمیر‌و‌نگهداری و مرمت و بازسازی تاسیسات و سازه‌های آبی

- بکارگیری روش‌های علمی و فنی به منظور صرفه‌جویی در مصارف آب و بالا بردن راندمان آبیاری

- توجه به اعمال سیاست‌های صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تعدیل قابل ملاحظه در سرفصل هزینه های غیرضروری

- توجه به امر حفاظت از کیفیت و محیط زیست منابع آب

- اصلاح ساختار نیروی انسانی از طریق  :

-  برنامه‌ریزی جامع نیروی انسانی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

- واگذار نمودن امور وفعالیت‌های فرعی و امور تصدی به بخش غیردولتی

- استفاده بهینه از فضا و ساختمان‌های اداریمطالب سودمند