یکشنبه, 17 فروردین 1399

برگزاری بیست و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران و معاونین مالی و پشتیبانی شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

تاریخ برگزاری : 7 و 8 آذرماه 1397

 

بیست و چهارمین کارگاه آموزشی بررسی مسائل مالی شرکت‌های تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران از تاریخ 7 لغایت 8 آذرماه سال جاری در محل شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی با حضور مدیر کل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو، اعضاء ستاد راهبری حسابرسی، اساتید دانشگاهی، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونین منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مدیران مالی و ذیحسابان شرکت‌های یاد شده برگزار گردید.

موضوعات مهم و اساسی همچون نحوه تشکیل کارگروه حسابرسی داخلی، تقویت نظام کنترل‌های داخلی، بررسی روش‌های کاهش ریسک در قراردادهای عمرانی، تشریح استراتژی‌های مالیاتی و قوانین مالیاتی و ارزش افزوده، تجربیات مدیریتی در تعدادی از شرکت‌های تابعه، بررسی مسائل مربوط به اوراق تسویه و اسناد خزانه اسلامی، چگونگی اجرای مفاد مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در جلسات کارگاه مطرح و مورد استقبال حاضرین در جلسه قرار گرفت.

آقایان دکتر غفارزاده عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشاور کمیسیون های تخصصی مالیاتی مجلس شورای اسلامی، عبدالهی کیا عضو جامعه مشاورین رسمی مالیاتی ایران، نژادحاجی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان رضوی، مقصودی مدیر کل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو سخنرانان مدعو بودند که مباحث مهم و اساسی در جلسات را ارائه نمودند. ضمن اینکه آقایان عبدالهی مدیر کل محترم مالی و ذیحسابی ، مدیر کل و پرسنل دفتر امور مجامع، بودجه و مدیریت مالی، محمدی و باشی زادگان معاونین منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت های سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی و بوشهر سخنرانان داخلی این کارگاه بودند.

حاضرین در جلسه براساس نظرسنجی صورت پذیرفته از مباحث مطروحه و کاربردی بودن مطالب اظهار رضایت کامل نموده و خواهان برگزاری منظم و دائمی این جلسات حداقل سالی دو بار شدند. ضمنا از خدمات معاونین و مدیران مالی شرکت های تابعه که در سال 1396 و سال جاری بازنشسته شده اند نیز به نحو مقتضی تقدیر بعمل آمد( آقایان عزیزی و دهکردی ذیحسابان سازمان آب و برق خوزستان ، رحیمی ذیحساب آذربایجان غربی ، حدیثی معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی آذربایجان شرقی ، رزمجو معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی اصفهان و هاشمی ذیحساب آب منطقه ای تهران ).

 مطالب سودمند